Nadaljujem s serijo novih fotografij na temo svoboden kot ptica.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. .